Waluty

Regulamin

REGULAMIN SERWISU B2B b2bpminvestment.pl

Informacja o firmie
1. Serwis B2B jest udostępniony przez firmę

PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka komandytowa., Podkowy 18 ,
04-937 Warszawa, NIP 5322049517 GLN: 5909000834392
.

Adres korespondencyjny Dostawy, Odbiory, Magazyn
Łukówiec 98 05-480 Karczew


Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady współpracy handlowej pomiędzy stronami w zakresie sprzedaży towaru przez Internet.
2. Przed aktywacją usługi należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem. Aktywując usługę Klienta potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz politykę prywatności.
3. Sprzedający umożliwia Klientowi dostęp – za pośrednictwem Internetu – do informacji posiadanych przez Sprzedającego.
4. W ramach informacji określonych powyżej mieszczą się:
- składanie zamówień przez Internet
- dostęp do informacji cenowych zamawianych produktów (dostąp do indywidualnego poziomu cen)
- informacje o stanie realizacji zamówień (dostęp do stanów magazynowych dostawcy)
- przeglądanie wystawionych faktur
- informacje o rozrachunkach (dostęp do własnego bilansu płatniczego)
5. Sprzedający będzie dążył do rozszerzania zakresu informacji objętych w regulaminie. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w zakresie udzielania informacji.
6. Sprzedający zobowiązuje się do przydzielenia Klientowi loginu i hasła dostępu do systemu internetowego.
7. Sprzedający oświadcza, iż korzystanie z jakichkolwiek informacji będzie możliwe jedynie na podstawie przyznanego kontrahentowi loginu i hasła dostępu, wprowadzonego przez Klienta na stronie internetowej Dostawcy przed dokonaniem każdej czynności.
8. Login i hasło dostępu do systemu są informacją poufną. Klient zobowiązuje się do zachowania tych informacji w tajemnicy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody mogące wyniknąć z użycia loginu i hasła przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Wszelkie informacje uzyskane w wyniku dostępu do systemu są informacjami poufnymi. Klient zobowiązuje się do zachowania tajemnicy. W przypadku nie przestrzegania tajemnicy przez odbiorcę, dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego zerwania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

Warunki realizacji zamówień
1. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem loginu i hasła dostępu. Sprzedający w przypadku otrzymania zamówienia z wykorzystaniem loginu i hasła dostępu, nie ma obowiązku badania czy osoba składająca oraz potwierdzająca zamówienie jest do tego upoważniona.
2. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Klient zobowiązuje się do traktowania zamówienia złożonego w systemie na równi z zamówieniem pisemnym.
4. Strony uzgadniają, że zaakceptowanie przez Klienta otrzymanego potwierdzenia zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Strony umowy sprzedaży i zatwierdzona zostanie faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego.

Realizacja dostaw
1. Dostawy towaru mogą być realizowane w następujący sposób:
- Wysyłka realizowana przez Klienta – sposób realizacji dostawy jest każdorazowo określany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu.
- Wysyłka realizowana przez Sprzedającego – sposób realizacji dostawy odbywają się na warunkach ustalonych przez Sprzedającego.
- Odbiór własny – odbiór towaru następuje osobiście przez Klienta w magazynie Sprzedawcy w terminie ustalonym przez strony.

Ceny
1. Ceny towarów określone w aktualnym cenniku są cenami umownymi, indywidualnymi dla danego Klienta.
2. Zmiany cen mogą być dokonywane po wcześniejszym powiadomieniu Klienta za pośrednictwem wiadomości email.

Gwarancja, rękojmia
1. Sprzedający oświadcza, że towar jest oferowany do dalszej odsprzedaży i jest wysokiej jakości.
2. Sprzedający udziela 12 miesięcy gwarancji na zakupiony przedmiot.

Warunki płatności
1. Sprzedający zobowiązuje się wystawić fakturę VAT za zakupiony towar w dacie dokonywanych zakupów, zgodnie z terminem płatności przydzielonym odbiorcy, liczonym od daty wystawienia faktury.
2. Klient zobowiązuje się do zapłaty za towar w terminie ustalonym w fakturach.
3. W przypadku przeterminowanych płatności dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia.
4. W przypadku nie uregulowanych płatności w terminie Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek.

Upoważnienie do wystawiania faktury VAT bez podpisu
 1. Klienta oświadcza, iż jako podatnik VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Odbiorcy.

Warunki wysyłki
1. Minimum logistyczne wynosi 600zł netto.
2. Zamówienia na kwotę poniżej 600zł netto, możemy zrealizować z doliczonymi kosztami wysyłki - 15zł netto.
3. Korzystamy z usług firmy kurierskiej DPD
4. Zamówienie złożone do godziny 12:00, zostaje ono wysłane tego samego dnia .

Reklamacje
1. W przypadku złożenia reklamacji przez Klienta należy przesłać do Sprzedającego wypełniony formularz reklamacyjny na adres e-mail: serwis@pminvestment.pl dostępny na stronie www.millymally.pl/pl/kontakt.html  .
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 4 tygodni od daty otrzymania formularza pisemnego.
3. Zwroty towarów mogą być realizowane tylko przez firmę spedycyjną Sprzedającego. W innym przypadku strony ustalają formę transportu.
4. Odsyłany towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
5. Odsyłany towar powinien być kompletny łącznie z akcesoriami niezbędnymi do jego funkcjonowania.
6. 
Reklamacje są uznawane do 7 dni od daty zakupu. Zwrotu towaru nie przyjmujemy po upływie tego terminu. Przy odbiorze osobistym towar należy sprawdzić na miejscu.

Dostęp do serwisu B2B
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przydzielenia dostępu do sprzedaży towaru przez Internet bez konieczności podania przyczyny.


Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji.
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w Salonach i za pośrednictwem Aplikacji, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.
5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

Informacje techniczne
1. Klient zobowiązuje się do zalogowania na stronie serwisu B2B według przydzielonego loginu i hasła dostępu do korzystania z informacji posiadanych przez Sprzedającego.
2. Klient może zmienić hasło dostępu na własne docelowe hasło.
3. Problemy związane z obsługą systemu należy zgłaszać na adres e-mail: zamowienia@pminvestment.pl

Postanowienia końcowe
1. Tylko zalogowany klient ma możliwość przeglądania oferty z cenami netto i brutto oraz składania zamówień poprzez system B2B .
2. Zarejestrowany klient ma prawo wglądu do swoich danych jak też prawo do ich zmian lub usunięcia.

WAŻNE - Prosimy nie zmieniać formy wpisanego NIP-u, ponieważ zamówienie może nie zostać przyjęte przez system do realizacji.

3. Zalogowany klient może tworzyć zamówienie dodając towary "do koszyka". Zawartość koszyka jest zapisana w bazie danych i pozostaje dostępna po ponownym zalogowaniu.
4. Zawartość koszyka może być edytowana, można zmieniać zamawiane ilości, usuwać towary do momentu wysłania zamówienia do nas. W tym momencie koszyk jest opróżniany.
5. Nie ma możliwości wysłania zamówienia, gdy chociaż jeden produkt dodany do koszyka jest ze stanem zerowym.

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.